Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej „Dobre Praktyki”

Fundacja na Rzecz                                                                    Gniewino, 15 listopada 2018 r.
Rozwoju Gminy Gniewino
„Wspólne Dobro”

 

Protokół
z posiedzenia Kapituły Konkursowej
„Dobre Praktyki”

Kapituła Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami konkursowymi, na posiedzeniu 15 listopada 2018r. postanowiła nie przyznać I miejsca.

Prezes Fundacji
Mariola Nawrocka

 

 

Protokół w formie dokumentu .docx (do pobrania): Protokół konkursu

 

#konkursy