Protokół z posiedzenia Jury Konkursu „Talenty Gminy Gniewino”

Fundacja na Rzecz                                                            Gniewino, 15 listopada 2018 r.
Rozwoju Gminy Gniewino
„Wspólne Dobro”

                                                                          Protokół
                                                                 z posiedzenia Jury
                                                   Konkursu „Talenty Gminy Gniewino”

Jury po rozpatrzeniu wniosków nadesłanych na konkurs, na posiedzeniu 15 listopada 2018r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I – nagroda – Emilia Warmińska,
II – nagroda – Grzegorz Kropidłowski,
III – nagroda – Nikola Siecińska,
wyróżnienia:
Kamil Wiszniewski,
Marta Mallek,
Szymon Czapp.
Nagrody specjalne otrzymuje:
„Teatr pod Wieżą”,
Chór Appassionato Gniewino.

Podsumowania Konkursu i wręczenie nagród jego laureatom odbędzie się podczas tegorocznych obchodów Dni Kultury Gniewino w piątek 7 grudnia 2018 o godzinie 18:30
w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie.

Prezes Fundacji
Mariola Nawrocka

 

Protokół w formie dokumentu .docx (do pobrania): Protokół konkursu

 

 

 

 

#konkursy