Nagroda Złotego Stolema Kultury

Szanowni Państwo!

Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” po raz pierwszy w historii gminy Gniewino ufundowała nagrodę Złotego Stolema Kultury. Jest to najwyższa rangą nagroda spośród

„Trzech Stolemów „– złotego, srebrnego i brązowego.

Zgodnie ze statutowymi celami Fundacji nagrody te wręczamy osobom szczególnie zasłużonym  dla rozwoju naszej Gminy.