Konkurs inicjatyw społecznych „ Dobre praktyki ”.

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” ogłasza nabór wniosków
w ramach Konkursu inicjatyw społecznych „Dobre praktyki”. W konkursie mogą uczestniczyć  stowarzyszenia, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Gniewino. Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk poprzez dokonanie wyboru najlepszych zrealizowanych na terenie gminy Gniewino, promowanie lokalnych inicjatyw społecznych oraz wsparcie rozwoju organizacji i grup społecznych, których inicjatywy mogą pretendować do „miana dobrych” praktyk. 

Warunkiem zgłoszenia Kandydatury jest przesłanie do biura Organizatora nominacji wraz ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi rzeczywiste działania, np. zapis fotograficzny.

Zgłoszenie może być przesłane osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. Adres Fundacji : ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino, mail: mariola.nawrocka@gniewino.pl                                                                                                   Termin zgłaszania kandydatur upływa 30.09.2018 r.

 

Konkurs inicjatyw społecznych (Do pobrania)

 

 

#konkursy