KIM JESTEŚMY?

Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” jest to inicjatywa podjęta przez przedsiębiorców, lokalnych liderów społecznych i działaczy organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gniewino. Nasi mieszkańcy od lat angażują się w budowę wspólnoty samorządowej. Dzięki temu, że w działalności różnego rodzaju organizacji społecznych aktywnych jest tu prawie 1000 osób spośród 7,3 tys. mieszkańców, możliwa była realizacja wielu bardzo trudnych projektów, zarówno w zakresie budowy infrastruktury, jak i przedsięwzięć społecznych.

 

Zarówno nazwa „Wspólne dobro” jak i hasło „Mieszkańcy dla gminy, gmina dla mieszkańców” podkreślają ideę zaangażowania się nas wszystkich na rzecz wspólnoty, małej ojczyzny, w której mieszkamy. Nasza fundacja jest bardzo pożytecznym narzędziem ułatwiającym współpracę osób i podmiotów, które identyfikują się z Gminą Gniewino i którym zależy na jej dalszym rozwoju i podnoszeniu jakości życia w tworzących ją miejscowościach.

 

Zarząd Fundacji:
Prezes – Mariola Nawrocka

Skład Rady Fundacji:
Przewodniczący – Jacek Bagnecki
Wiceprzewodniczący – Mikołaj Orzeł

Członkowie:
Marcin Białobrzeski, Jerzy Czupryński, Grażyna Rompca, Zygmunt Treder, Krzysztof Brzozowski, Teresa Kaczmarek, Ryszard Szulc, Waldemar Szczypior