Konkurs inicjatyw społecznych „ Dobre praktyki ”.

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu inicjatyw społecznych „Dobre praktyki”. W konkursie mogą uczestniczyć  stowarzyszenia, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Gniewino. Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk poprzez dokonanie wyboru najlepszych zrealizowanych na terenie gminy Gniewino, promowanie lokalnych inicjatyw społecznych oraz wsparcie rozwoju organizacji […]

Konkurs „Talenty Gminy Gniewino”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu „Talenty Gminy Gniewino”. Konkurs  adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Gniewino , bez względu na płeć i wiek.  Patronem honorowym konkursu jest Wójt Gminy Gniewino. Celem Konkursu jest inspirowanie i zachęcanie do pracy nad własnymi zdolnościami  w różnych dziedzinach: nauce, sporcie, […]